Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU Müdür
0212 521 81 00 D: 6515 falisinanoglu@fsm.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi Y.Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Özge İDRİSOĞLU Müdür Yardıımcısı
0212 521 81 00 D: 6527 oidrisoglu@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Pınar VURAL
0212 521 81 00 D: 6049 apvural@fsm.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Y.Lisans: Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. İsa KAYA
0212 521 81 00 D: 6501 ikaya@fsm.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi Y.Lisans: Selçuk Üniversitesi Doktora: Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN POLATLAR
0212 521 81 00 D: 6528 dyalman@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Banu AKBAŞ
0212 521 81 00 D: 4096 bakbas@fsm.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi Y.Lisans: Aksaray Üniversitesi -Gazi Üniversitesi Ortak- Doktora: Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Şeyda KARAN
0212 521 81 00 D: 6518 sucar@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
* Yarı Zamanlı