Saygıdeğer Meslektaşlarım, Eğitimciler ve Aileler,

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi siz değerleri akademisyenleri, eğitimcileri ve de aileleri çocukların yüksek yararı için aynı çatı altında toplanmaya davet etmektedir. Merkezimiz öncelikli olarak gelişimde son derece kritik öneme sahip olan erken çocukluk dönemindeki çocuklarımızın bilişsel, dil, motor, psikososyal ve duygusal gelişim alanlarındaki bütünsel gelişimlerini eğitimci, aile ve akademisyen paydaşlarının birlikte hareket etmesi ile desteklemeyi amaçlamaktadır. Merkezimin hedef kapsamı dahilinde olan bireyler erken çocukluk dönemindeki çocuklarla sınırlı olmayıp, 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı iyi olma hallerini güçlendirecek şekilde desteklenmesi amaçlanmaktadır. Öncelikli olarak merkezimin ev sahipliğini yapan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yürütülecek olan faaliyetlerimiz değerli paydaşlarımızın katılımı ve de Danışma Kurulu Üyelerimizin rehberliği ve işbirlikleri ile geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılacaktır. 

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

Merkez Müdürü